abast

GISMEconsidera que en l’àmbit acadèmic la creació de sinergies interdisciplinaris, xarxes de coneixement i espais de coneixement plurals són cada vegada més necessàries. Aquest fet exigeix la auto-organització en equips multidisciplinaris, això és, en grups de persones amb diverses formacions capaces de treballar amb un objectiu comú: la reducció dels efectes negatius que es deriven del procés de canvi tecnològic i social, així com l’anticipació d’escenaris futurs. Moltes empreses defineixen criteris per afrontar aquests canvis basats en models matemàtics amb l’objectiu de:

· Entendre el procés d’innovació tecnològica en l’àmbit privat, públic i de la societat civil, posant èmfasi en la comprensió de les dinàmiques de mercat i impactes socials d’aquestes innovacions.
· Afegir valor als productes/serveis a partir de la comprensió del canvi tecnològic.
· Optimitzar els models de negoci i, fins i tot, substituir-los per altres de nous que fomentin la sostenibilitat socioeconòmica.
· Traduir l’àmplia gamma de coneixement científic present en el món acadèmic en impacte social i econòmic que millori les condicions de vida en la contemporaneïtat.
· Democratitzar el coneixement científic mitjançant la divulgació i disseminació dels seus resultats, així com l’atenció específica a les necessitats plantejades pels ciutadans.
· Repensar els desafiaments més grans als quals s’enfronta la societat des d’un nou punt de vista moral, ètic i polític.
· Promoure els objectius marc de la Unió Europea en el seu afany per crear espais de coneixement transnacionals per a fer front als riscs globals.