Els números i la humanitat

#Aigua

9

L’aigua és el medi en què es va originar la vida, i en depèn el nostre futur. Què són l’aigua virtual i la petjada hídrica? I les necessitats d’aigua de la població mundial?
panel9
panel9
panel9
panel9
panel9
panel9
panel9
panel9
panel9