Els números i la humanitat

#Física

5

La física, com qualsevol ciència, és una metàfora de la realitat matematitzada: els valors numèrics que prenen diferents magnituds físiques.
panel5
panel5
panel5
panel5
panel5
panel5