Els números i la humanitat

#Energia

8

El consum d’energia creix al ritme que ho fa la població mundial. Es correlaciona amb la feina, la riquesa dels països i les emissions de gasos contaminants.
panel8
panel8
panel8
panel8
panel8
panel8