Els números i la humanitat

#Química

6

El sistema periòdic dels elements: punt de partida. Les seves propietats i la seva relació amb el medi ambient estan marcades pel valor dels seus àtoms.
panel6
panel6
panel6
panel6
panel6
panel6
panel6
panel6
panel6
panel6
panel6
panel6