Els números i la humanitat

#Espectre electromagnètic

10

Dels fotons gamma a les ondes de ràdio i de televisió: longitud d’onda i freqüència. Aplicacions mèdiques i tecnològiques.
panel10
panel10
panel10
panel10
panel10