Els números i la humanitat

#Números exòtics/Números de vida

19/20

Què són els números exòtics? Números desconeguts? Números difícils d’imaginar?
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel19
panel20
panel20
panel20
panel20
panel20
panel20
panel20
panel20
panel20
panel20
panel20
panel20
panel20