Els números i la humanitat

#Geologia i cristal.lografia

11

L’aparició de la Terra i les eres geològiques. Els volcans, els sismes i els recursos minerals. El concepte de simetria cristal·lina i la caracterització dels materials cristal·lins.
panel11
panel11
panel11
panel11
panel11
panel11
panel11
panel11
panel11
panel11