Els números i la humanitat

#Mobilitat

17

La mobilitat està lligada a les necessitats de la ciutadania, al consum d’energia i a la contaminació ambiental. El vehicle del segle xxi no contaminant i autoconduït.
panel17
panel17
panel17
panel17
panel17
panel17
panel17
panel17
panel17
panel17
panel17
panel17
panel17
panel17