Els números i la humanitat

#Economia

15

L’objectiu de l’economia és posar números tant a les necessitats com als índexs que mesuren els diferents actors econòmics. Alguns números rellevants de la teoria de jocs.
panel15
panel15
panel15
panel15
panel15
panel15
panel15
panel15
panel15
panel15