marc legal

GISME, grup de treball vinculat a la Universitat de Barcelona, treballa sota el paraigua de la Fundació Bosch i Gimpera d’acord amb la Llei de la Ciència i respectant totes les polítiques de Propietat Intel·lectual i Confidencialitat. GISME ha de ser i és un exemple de la col·laboració entre empreses, universitat i institucions públiques.