E. Lauroba

Ma. Elena Lauroba Lacasa és professora titular de Dret civil de la Universitat de Barcelona (2001-…). Les seves línies preferents de recerca en l’actualitat són el dret de família i de la persona, els drets reals, les associacions i fundacions i els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que ha desenvolupat en el marc de successius projectes de recerca i grups de recerca consolidats (va ser codirectora del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya). En l’actualitat, és IP del Projecte de recerca “Els drets reals en la construcció del dret privat europeu: índexs, sistemes adquisitius i multiplicació d’objectes” (2014-2017).

Secretària General de la UB (2003-2005) i Comissionada de Polítiques de Gènere de la UB (2006-2008). Directora General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Cataluya (2009-2011). Professora visitant a la Universitat de Perpignan ̈(2009) i docent en el Màster de Dret Notarial de Paris-Sud ̈(2015-…) i a la Université d’été de l’Université Phanteon-Assas (2016-…). Investigadora convidada a les Universitats Lliure de Brussel·les, Cambridge, Edimburg i a el Institut de Droit Comparé de París. És presidenta de la secció espanyola de l’Association Henri Capitant des amis de la cultura juridique française i membre de GEMME i de l’ELI.

Email: e.lauroba@ub.edu

astier
E. Lauroba
Jurista