motivació

El món actual es caracteritza per un enorme desenvolupament del coneixement, el sorgiment de noves tecnologies, així com per una ràpida transformació en els hàbits i estructures socials que, paradoxalment, incrementen els espais d’incertesa. Gran part d’aquests canvis provenen de la constant evolució del coneixement científic. Des d’un punt de vista econòmic, aquesta contínua transformació comporta canvis en les fortaleses i debilitats dels agents en els mercats i afegeix incertesa. GISME es crea amb la convicció que el progres científic ha d’acompanyar i transformar el progrés social, intentant democratitzar el coneixement alhora que cal abordar amb rigor, creativitat i sostenibilitat els principals reptes de l’actualitat.