enfocament

El nostre focus inicial serà col·laborar amb els principals agents en els sectors clau del coneixement científic (generant una xarxa de coneixement expert d’abast europeu), així com també amb les entitats públiques i privades encarregades de canalitzar aquest coneixement i transformar-lo en impacte social. A partir de l’estudi multidisciplinari GISMEofereix la possibilitat d’analitzar i reconstruir els problemes, així com de dissenyar possibles solucions, des de les perspectives científiques més rellevants.