Erakundeentzako gogoeta eta soluzio matematikoen jakintzagaiarteko taldea.
 
GISME garabide teknologikoen dinamikak eta hauek gaur egun gizartean, ekonomian, politikan eta ingurugiroan dituzten eraginak euren konplexutasunean aztertzeko eredu kuantitatibo naiz kualitatiboen garapena asmotzat duen profesional gaituen jakintzagai-arteko taldea da. Helburu nagusia esparru akademiko, erakunde publiko naiz pribatu eta gizarte zibilaren arteko lankidetzaren bidez egungo munduari eragiten dioten erronka konplexuei aurre egiteko irtenbide eraberritzaileak garatzea da.