Grup Interdisciplinari de Reflexió i de Solucions Matemàtiques per a Entitats.
 
GISME és un equip multidisciplinari de professionals qualificats amb l’ànim d’abordar els reptes que la complexitat inherent al nostre temps genera en les societats contemporànies. A partir de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu d’aquesta complexitat s’estudien les dinàmiques del procés tecnològic i el seu impacte en la societat, l’economia, la política i el medi ambient. El principal objectiu és desenvolupar solucions innovadores que aportin nous coneixements als complexos desafiaments que afecten al món modern mitjançant la col·laboració entre l’àmbit acadèmic, les institucions públic-privades i la societat civil.